Tomatis

TOMATIS Praha

Představení týmu
TOMATIS Praha

TOMATIS Praha
Autismus, poruchy vyvoje řeči, hyperaktivita

Leo Votava o metodě TOMATIS®
v pořadu Sama doma na ČT 1

Jak funguje Poslechový program TOMATIS®
O hlavních principech poslechového programu


Thierry Gaujarengues
prezident společnosti TDSA

Archiv aktualit

Dnes je 15.6. a svátek má Vít

Certifikace a odbornost

Naše způsobilost pro poskytování Metody TOMATIS® je podložena:

  1. absolvováním konzultanta zahraničních odborných vzdělávacích programů organizovaných vydavatelem licencí společností TOMATIS DÉVELOPPEMENT S. A.
  2. pravidelně vystavovaným osvědčením – certifikátem – pro příslušný rok, který potvrzuje způsobilost aplikovat tento postup ve své praxi a to podle vysokoškolského zaměření konzultanta - terapeutická, poradenská, rozvojová.
  3. používáním kompletní originální technologie TOMATIS®, s čímž souvisí pravidelné licenční poplatky společnosti TOMATIS DEVELOPMENT S.A.


Jak konzultant TOMATIS programu Mgr. Leo Votava, tak všichni spolupracovníci Poslechového centra TOMATIS Praha se pravidelně systémově i samostatně vzdělávají v dané oblasti i oborech souvisejících a příbuzných, aby poskytovali svým klientům co nejodbornější služby.

1321455919cert2010.JPG 1321455938cert2011.JPG 1422900167certifikát 2012.jpg
1422900225certifikát 2013.jpg

Klientský přístup

MEDITOR s.r.o. © 2015